Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering

Infosider

HMS - Branninnstruks

HMS - Branninnstruks

Publisert 10-02-2017

OVERORDNET MÅL FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ I

SAMEIET BUSKERUDVEIEN 145 OG I FØNIX 1913 BORETTSLAG

Vi ønsker at tidligere Buskerud Papirfabrikk skal være et sted der beboerne trives og føler seg trygge og ivaretatt.


Vi skal ta vare på sameiets og borettslagets bygninger og fellesområder, forhindre belastning på det ytre miljø. Våre valg av produkter og tjenester skal ikke skade beboerne eller forringe sameiets/borettslagets eiendom. Installasjoner og tjenester skal oppfylle beboernes krav til kvalitet og punktlighet.


Gjennom informasjon og samarbeid vil vi fremme forståelse for nødvendigheten av at den enkeltes interesser best kan ivaretas gjennom et godt felles miljø, der alle tar hensyn til hverandre.

 

BRANNINSTRUKS FOR SAMEIET BUSKERUDVEIEN 145 OG FØNIX 1913 BORETTSLAG

VED BRANN RING TLF 110

  1. VARSLE
  2. EVAKUERE
  3. SLOKKE

Dersom det oppdages brann eller røykutvikling og sensorene ikke reagerer, så trykk på en brannvarsler og utløs alarmen. Brannvesenet blir varslet direkte via branntavlene. Brannvesenet har nøkkel til bygningen, det er montert nøkkelsafe utenfor oppgang A. Evakuer bygningen. Forsøk å kontakte dine naboer. Barn og
eldre/uføre hjelpes ut. Ved mindre branntilløp - forsøk å slokke brannen med tilgjengelig slokkeutstyr.


Lukk dører og vinduer der det er mulig. Det er særlig viktig at dører og vinduer til det rom hvor det brenner lukkes, for a hindre spredning.

Heiser må ikke brukes ved brann/brannalarm!


Gjør deg kjent med:

*    rømningsveier og nødutganger

*    hvor slokkeutstyr er plassert
Merk:

Sameiet/Borettslaget har et brannvarslingssystem som er teknisk avansert og meget pålitelig.


Enhver alarm må tas alvorlig. Når alarmklokken ringer MÅ alle beboere forlate bygningen og samles utenfor den inngang som vanligvis benyttes, henholdsvis A og B. Evakueringsansvarlige vil foreta en opptelling, og er kontaktperson overfor brann/politi.


Det er derfor viktig at beboerne lar seg registrere som ute av bygningen.

 

HMS - Branninnstruks

Publisert 10-02-2017

OVERORDNET MÅL FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ I

SAMEIET BUSKERUDVEIEN 145 OG I FØNIX 1913 BORETTSLAG

Vi ønsker at tidligere Buskerud Papirfabrikk skal være et sted der beboerne trives og føler seg trygge og ivaretatt.


Vi skal ta vare på sameiets og borettslagets bygninger og fellesområder, forhindre belastning på det ytre miljø. Våre valg av produkter og tjenester skal ikke skade beboerne eller forringe sameiets/borettslagets eiendom. Installasjoner og tjenester skal oppfylle beboernes krav til kvalitet og punktlighet.


Gjennom informasjon og samarbeid vil vi fremme forståelse for nødvendigheten av at den enkeltes interesser best kan ivaretas gjennom et godt felles miljø, der alle tar hensyn til hverandre.

 

BRANNINSTRUKS FOR SAMEIET BUSKERUDVEIEN 145 OG FØNIX 1913 BORETTSLAG

VED BRANN RING TLF 110

  1. VARSLE
  2. EVAKUERE
  3. SLOKKE

Dersom det oppdages brann eller røykutvikling og sensorene ikke reagerer, så trykk på en brannvarsler og utløs alarmen. Brannvesenet blir varslet direkte via branntavlene. Brannvesenet har nøkkel til bygningen, det er montert nøkkelsafe utenfor oppgang A. Evakuer bygningen. Forsøk å kontakte dine naboer. Barn og
eldre/uføre hjelpes ut. Ved mindre branntilløp - forsøk å slokke brannen med tilgjengelig slokkeutstyr.


Lukk dører og vinduer der det er mulig. Det er særlig viktig at dører og vinduer til det rom hvor det brenner lukkes, for a hindre spredning.

Heiser må ikke brukes ved brann/brannalarm!


Gjør deg kjent med:

*    rømningsveier og nødutganger

*    hvor slokkeutstyr er plassert
Merk:

Sameiet/Borettslaget har et brannvarslingssystem som er teknisk avansert og meget pålitelig.


Enhver alarm må tas alvorlig. Når alarmklokken ringer MÅ alle beboere forlate bygningen og samles utenfor den inngang som vanligvis benyttes, henholdsvis A og B. Evakueringsansvarlige vil foreta en opptelling, og er kontaktperson overfor brann/politi.


Det er derfor viktig at beboerne lar seg registrere som ute av bygningen.

 

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi

Buskerudveien 145
3027 Drammen