Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering

Infosider

Sjekkliste egenkontroll

Sjekkliste egentkontroll

Publisert 10-02-2017

Kontrollpunkter for brannsikringsutstyr 

JA

NEI

Ikke aktuelt

Merknader

Sjekker du jevnlig at røykvarsleren (den

flate) virker?

Trykk inn knappen midt under, da skal det pipe. Borettslaget/sameiet sørger for batteribytte årlig

 

 

 

 

Er brannslangen lett tilgjengelig og riktig opprullet?

 

 

 

 

Har du satt deg inn i hvordan du bruker brannslangen og har du testet den?

Må sjekkes årlig: Tilfredsstillende trykk, at den er lang nok til å nå alle rommene, at den ikke lekker, at kranen kan åpnes lett.

 

 

 

 

Dersom du har brannslokningsapparat: Blir det regelmessig kontrollert og ristet? Foreta kontroll minst en gang i året. Se at manometerrnåleren står på grønt. Vend på apparatet slik at pulveret ikke klumper seg. Sjekk at splinten er på plass. Må etterfylles etter bruk.

 

 

 

 

Har du satt deg inn i rømmingsveiene, og holdes disse fri for hindringer?

 

 

 

 

Har du satt deg inn i branninstruksen og evakueringsplanen i huset? (Se HMS-mappen som er utdelt).

 

 

 

 

Bidrar du til at garasjen holdes fri for brannfarlige gjenstander, brannfarlige stoffer samt lagring av gjenstander som ikke er utstyr til bil?

Det er kun tillatt å sette fra seg bil, bildekk til eget kjøretøy samt hensette sykler, mopeder og motorsykler på egen parkeringsplass. Ved tvil, kontakt styret. Se Husordensreglene i HMS-permen som er utdelt.

 

 

 

 

Passer du på å aldri helle olje eller murpuss ned i toalett eller rørsystem?

 

 

 

 

Rengjør du ofte for å unngå slimete belegg inni dusjhode, vannslanger og flater i våtrom, og lar ikke sluk tørke ut?

Andre (legionella)smittekilder: Luftfuktere, innendørs fontener. Sprayflasker stående med lunkent vann til dusjing.

 

 

 

 

Sørger du for rensing av egne renner og sluk, de som er tilgjengelige fra din egen leilighet?

 

 

 

 

 

Kontrollpunkter elektrisk utstyr

Rundt 40% av alle husbranner skyldes feil ved del elektriske anlegget og feil bruk!

JA

NEI

Ikke aktuelt

Merknader

Trekker du ut støpselet på elektriske apparater   etter bruk (for eksempel kaffetrakteren)?

 

 

 

 

Skrur du TV-apparatet helt av hver

kveld? (dvs står ikke i stand-by-posisjon). Det kan oppstå feil pga svikt i loddinger/kretskort som kan føre til brann. Antenne og strøm-ledninger bør dras ut når du reiser på ferie pga tordenvær.

 

 

 

 

Sjekker du det elektriske lednings-opplegget med jevne mellomrom? Kjenn etter varmegang, slitte stikkontakter, sprø ledninger og om ledningene til elektriske apparater har hel isolasjon. Ved feil, kontakt autorisert elektroinstallatør.

 

 

 

 

Har du som en regel aldri å tørke klær på eller i nærheten av elektriske ovner?

En av de hyppigste årsakene til brann. Vifteovner skal brukes under tilsyn. Filteret må renses regelmessig for støv.

 

 

 

 

Sikrer du deg mot å glemme å slå av platen på komfyren? Faregrupper er barn, eldre, gressenkemenn! Det finnes "komfyrvakt" på markedet. Hjemmehjelpstjenesten låner ut gratis for eldre med behov.

 

 

 

 

Unngår du å bruke skjøteledning som fast

installasjon til varmeovner?

Skjøteledninger må betraktes som midlertidige. Tåler mindre strøm enn fast installasjon.

 

 

 

 

Passer du på å ikke bruke sterkere lyspærer i lampene enn det de er beregnet for? OBS ved brunsvidde skjermer. En 100 W lyspære kan ha en overflatetemperatur på over 200 grader C.

 

 

 

 

Renser du lofilteret i tørketrommelen etter hver gang den brukes?

 

 

 

 

Vasker du jevnlig filteret i kjøkkenventilatoren?

 

 

 

 

Er alle varmekilder i leiligheten forskriftsmessig montert og kontrollert når dette er påbudt? Det er kun tillatt å montere elektriske varmeovner, uten styrets godkjenning.

 

 

 

 

Er du nøye med resirkuleringen av avfallet ditt? I søppelrommet er det beholdere for både glass, metall, papir og restavfall. Matavfall skal i de små beholderne, mens plast samles inn i egne poser.

Sjekkliste egentkontroll

Publisert 10-02-2017

Kontrollpunkter for brannsikringsutstyr 

JA

NEI

Ikke aktuelt

Merknader

Sjekker du jevnlig at røykvarsleren (den

flate) virker?

Trykk inn knappen midt under, da skal det pipe. Borettslaget/sameiet sørger for batteribytte årlig

 

 

 

 

Er brannslangen lett tilgjengelig og riktig opprullet?

 

 

 

 

Har du satt deg inn i hvordan du bruker brannslangen og har du testet den?

Må sjekkes årlig: Tilfredsstillende trykk, at den er lang nok til å nå alle rommene, at den ikke lekker, at kranen kan åpnes lett.

 

 

 

 

Dersom du har brannslokningsapparat: Blir det regelmessig kontrollert og ristet? Foreta kontroll minst en gang i året. Se at manometerrnåleren står på grønt. Vend på apparatet slik at pulveret ikke klumper seg. Sjekk at splinten er på plass. Må etterfylles etter bruk.

 

 

 

 

Har du satt deg inn i rømmingsveiene, og holdes disse fri for hindringer?

 

 

 

 

Har du satt deg inn i branninstruksen og evakueringsplanen i huset? (Se HMS-mappen som er utdelt).

 

 

 

 

Bidrar du til at garasjen holdes fri for brannfarlige gjenstander, brannfarlige stoffer samt lagring av gjenstander som ikke er utstyr til bil?

Det er kun tillatt å sette fra seg bil, bildekk til eget kjøretøy samt hensette sykler, mopeder og motorsykler på egen parkeringsplass. Ved tvil, kontakt styret. Se Husordensreglene i HMS-permen som er utdelt.

 

 

 

 

Passer du på å aldri helle olje eller murpuss ned i toalett eller rørsystem?

 

 

 

 

Rengjør du ofte for å unngå slimete belegg inni dusjhode, vannslanger og flater i våtrom, og lar ikke sluk tørke ut?

Andre (legionella)smittekilder: Luftfuktere, innendørs fontener. Sprayflasker stående med lunkent vann til dusjing.

 

 

 

 

Sørger du for rensing av egne renner og sluk, de som er tilgjengelige fra din egen leilighet?

 

 

 

 

 

Kontrollpunkter elektrisk utstyr

Rundt 40% av alle husbranner skyldes feil ved del elektriske anlegget og feil bruk!

JA

NEI

Ikke aktuelt

Merknader

Trekker du ut støpselet på elektriske apparater   etter bruk (for eksempel kaffetrakteren)?

 

 

 

 

Skrur du TV-apparatet helt av hver

kveld? (dvs står ikke i stand-by-posisjon). Det kan oppstå feil pga svikt i loddinger/kretskort som kan føre til brann. Antenne og strøm-ledninger bør dras ut når du reiser på ferie pga tordenvær.

 

 

 

 

Sjekker du det elektriske lednings-opplegget med jevne mellomrom? Kjenn etter varmegang, slitte stikkontakter, sprø ledninger og om ledningene til elektriske apparater har hel isolasjon. Ved feil, kontakt autorisert elektroinstallatør.

 

 

 

 

Har du som en regel aldri å tørke klær på eller i nærheten av elektriske ovner?

En av de hyppigste årsakene til brann. Vifteovner skal brukes under tilsyn. Filteret må renses regelmessig for støv.

 

 

 

 

Sikrer du deg mot å glemme å slå av platen på komfyren? Faregrupper er barn, eldre, gressenkemenn! Det finnes "komfyrvakt" på markedet. Hjemmehjelpstjenesten låner ut gratis for eldre med behov.

 

 

 

 

Unngår du å bruke skjøteledning som fast

installasjon til varmeovner?

Skjøteledninger må betraktes som midlertidige. Tåler mindre strøm enn fast installasjon.

 

 

 

 

Passer du på å ikke bruke sterkere lyspærer i lampene enn det de er beregnet for? OBS ved brunsvidde skjermer. En 100 W lyspære kan ha en overflatetemperatur på over 200 grader C.

 

 

 

 

Renser du lofilteret i tørketrommelen etter hver gang den brukes?

 

 

 

 

Vasker du jevnlig filteret i kjøkkenventilatoren?

 

 

 

 

Er alle varmekilder i leiligheten forskriftsmessig montert og kontrollert når dette er påbudt? Det er kun tillatt å montere elektriske varmeovner, uten styrets godkjenning.

 

 

 

 

Er du nøye med resirkuleringen av avfallet ditt? I søppelrommet er det beholdere for både glass, metall, papir og restavfall. Matavfall skal i de små beholderne, mens plast samles inn i egne poser.

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi

Buskerudveien 145
3027 Drammen