Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Innkalling til ordinært årsmøte i Sameiet Phønix den 10. juni 2020
Publisert 23.05.2020
Grunnet Korona-situasjonen ser styret det vanskelig å avholde årsmøte og samtidig overholde myndighetenes anbefalinger om smittevern.

Styret har derfor vedtatt å avholde årets årsmøte uten fysisk oppmøte, ved å benytte en digital avstemmingsfunksjon på vår hjemmeside. Dette fordrer at eierne som ønsker å avgi stemme må logge seg inn. For å ivareta dere som ikke har en epostadresse oppført i vårt beboerregister, vil dere få et skjema i postkassen som manuelt fylles ut og leveres tilbake til styret.

Har du ikke tidligere logget deg inn på hjemmesiden vår, men har en epostadresse og ønsker å kunne delta på avstemningen digitalt, eller du får ikke logget deg inn på hjemmesiden vår www.b145.no, send en epost til regnskap@boalliansen.no, så sender vår forretningsfører deg en invitasjon for innlogging på hjemmesiden. 

For å ivareta at eierne kan stille spørsmål eller komme med kommentarer/protokolltilførsler, foregår denne «møteformen» over flere dager, men det vil være den siste dagen når stemmer telles opp og protokollen skrives som regnes som møtedato.

Se vedlagt innkalling for mer informasjon om frister og hvordan årsmøtet gjennomføres.

PS: Det er kun seksjonseiere som har stemmerett på årsmøtet. Det er kun en stemme per seksjon. Leietakere har rett til å uttale seg (sende inn spørsmål/kommentarer). En seksjonseier kan la en fullmektig delta på "møtet" og stemme på sine vegne. Fullmakten må da sendes styret ifm. avstemningen.

Filer:

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi

Buskerudveien 145
3027 Drammen