Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Innkomne saker til årsmøte 04.05.21
Publisert 26.04.2021
I tillegg til de innkomne sakene styret har mottatt som ble sendt oss før innkallingen ble utsendt, har vi innen fristen fått inn et nytt forslag:

Til pkt. 7  Valg av styremedlemmer.
Forslagstiller: Gunnar Bråthen

Jeg foreslår at Børge Nilsen blir valgt til styremedlem for kommende periode. Han har sagt seg  villig til å stille til valg som styremedlem.

Styrets vurdering:

Med bakgrunn av tidligere konflikter med den foreslåtte kandidaten vil det sittende styret trekke seg om vedkommende blir valgt. 

Styrets forslag til vedtak:
Valgkomiteens innstilling vedtas.
 
Filer:

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi

Buskerudveien 145
3027 Drammen